Stomhemmanet

Kategori: Gård, Hemman

Koordinater: 60.180520, 17.185997

Information om Stomhemmanet

Prästgården: Stomhemmanet Åby nr:11, 1 mtl. Östervåla.

Stomhemman var fastigheter som inte skulle bebos av präst utan vara bidrag till prästens avlöning. På Stomhemmanet hade man landbönder dvs. arrendatorer, ibland hände det att prästänkor flyttade dit.

1763 äger storskifte rum på Åby åker och äng. Om Stomhemmanet sägs att de haft sin hustomt å västra sidan i Åby, men obebyggd och utan hus. Det hus som revs 1959, tillkom alltså efter detta år. I stugans kammare fanns en spis med järnhäll. På den fanns årtalet 1764. Antingen byggdes stugan då eller flyttades dit från annat ställe. Vid denna tid var ej heller några människor skrivna på Stomhemmanet.

De gamla husen vid landbondgården Stomhemmanet revs alltså 1959 för att ge plats åt ett nytt bostadsområde. Den värdefulla flerhundraåriga parstugan såldes för 1000 kr och flyttades till Värmdö som sommarstuga. Uthusen sågades ned till ved.

(Uppgifterna är hämtade från Östervåla Hembygdsförenings skriftserie ”Vår Hembygd Nr 2” och är skrivna av Kiell Tofters, mer finns att läsa i denna skrift. Se även nedanstående pdf-fil).

Är sedan 1960-talet ett bostadsområde och räknas till Åby, Östervåla.


Bilder och dokument från Stomhemmanet

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Dag Westerlund
Bygdebandsinläggare för Östervåla Hembygdsförening. Ändringar, tillägg och bilder sändes till daggewe@live.com