Backstugorna vid Trekanten

Kategori: Backstuga

Visa karta
Backstugorna vid Trekanten
Koordinater: 59.139877, 16.717511

Information om Backstugorna vid Trekanten

Inom den vägtriangel som bildades vid norra infarten till Malmköping mellan utfarterna mot Eskilstuna och Flen samt förbifarten mellan dessa orter kom att uppföras tre stugor. Under 1920-40-talen benämnda Petterssonstugan/”Netscherstugan”, Bouvinstugan/”Köldstugan” och ”Tornet”, i ordning söderifrån. Namnen kom av de personer som bebott stugorna. I husförhörslängderna framgår att stugorna låg på mark tillhörigt Malma Rusthåll. (Se sep. dokument av Evert Wahlberg). Vilka människor som, enligt husförhörslängderna, bebott stugorna i Trekanten finns att läsa Everts dokument ”BACKSTUGORNA I TREKANTEN” från november 1989 och som finns hos Hembygdsföreningen.

Två av ”Trekantens backstugor”, Netscherstugan och Köldstugan, flyttades till Hotell Plevnagården 1985

Tornet
(Först 1866 finns Tornet inskrivet i Hfl (Husförhörslängd). På 1865 års karta är två stugor inritade. Tornet saknas men på 1899 års karta tre stugor. Se bilagda dok).

Namnet kom troligen av att den dels låg längst i norr, i vägtriangelns övre del, och dessutom var stugan högre än de andra två – byggd i två våningar. Enligt vad som då sades, byggdes huset som ”Karantänsjukhus” e. dyl. under koleraepidemien under 1800-talet. Till stugan hörde två uthus. Ett av dem låg på gårdsplanen framför entrédörren medan det andra låg vid tomtens sydgräns, intill en väg som gick på gränsen mellan ”Tornet” och ”Bouvins” och som sammanband landsvägarna öster och väster om ”Trekanten”. I början av 1950-talet, i samband med omläggning av väg 55, revs ”Tornet” och endast syrener och några bärbuskar minner om dess tidigare existens. Virket från uthusen fraktades till gården Hult i norra L:a Malma.

”Netscherstugan” – Petterssonsstugan

Hit flyttade år 1849 Handelsbetjänten Per Adolf Netscher f. i Wästerås 2/6 1807.

Namnet ”Petterssons stuga” fick stugan på 1920-talet genom att hyresgästen då hette Pettersson. Han hämtade varje dag mjölk från Sundby säteri och använde då en stig från sin stuga, genom skogsbacken (Malma by gravfält) rakt söder om stugan, till Sundby hage där en stätta var anbringad över gärdesgården, nära den plats där huset ”Solsidan” nu ligger. Därefter gick stigen genom Sundby hage fram till ”höga backen” eller ”branta backen” på vägen mot Sundby. Stigen kallades ”Petterssons väg”.
Pettersson var musikalisk och spelade dragspel. ”Att spela dragspel är inte svårt, bara man hittar rätta tonarten”, sa han”. Spelade ofta tillsammans med smeden Gunnar Wahlberg i Sundbystugan. (Källa: Evert Wahlberg)

I början av 1960-talet övertogs stugan av Smedby mekaniska verkstad, som använde den som lagerlokal. De lät även planera och grusa hela området runt stugan, varefter planen användes såsom uppställningsplats för tillverkade objekt.

År 1985 inköptes stugan av Göran Åström, ägare av Hotell Plevnagården, varefter den flyttades till hotellområdet, där den efter omfattande restaurering användes som hotellrum.

Bouvinstugan – ”Köldstugan”

Första gången som namnet ”Köldstugan” förekommer i Hfl är i den från 1861-65, då f d pigan Charlotta Sofia Häll, född i L:a Malm 1834, år 1864 inflyttar ”till Albertina Kölds stuga”, medförande sin o ä dotter Sofia Johanna född i Dunker 1858.

Långt senare, 4/11 1925, inflyttar från ”Nya skolan” dess vaktmästare Gustaf Bouvin med familj. Dottern Svea bodde kvar i Köldstugan, som numera allmänt kallades ”Bouvinstugan”, till 1957, då hon flyttade till en lägenhet vid Sundbyvägen. Den siste boende i Köld/Bouvinstugan var smeden Bertil Teodor Lundqvist född i Stigtomta 1907. Även denna stuga flyttades 1985 till Hotell Plevnagården.

Gravfältet vid Trekanten

Vid infarten till Malmköping enligt ovan ligger ett område med gravlämningar som tros vara uppemot 2000 år gamla. Här finns ett 40-tal högar och flacka gravar av sten. Gravfältet har troligen varit mycket större än det som syns idag. Genom århundradena har det krympt på grund av att åkrar, vägar och bebyggelse växt fram. Området är inte stort, men stigarna välanvända. Precis norr om gravfältet ligger lämningar av mer modernt slag. Här finns ödetomterna från tre stugor som revs eller flyttades i samband med att väg 55 lades om. Platsen kallas för Trekanten. (Källa: Wikipedia)

Domarringen vid Trekanten (Källa: Evert Wahlbergs anteckningar)

Falkman, 1769:
Ursprungligen var stenarnas antal det riktiga, nämligen 12, men genom oförståndiga människors vårdslöshet ha 7 redan kullkastats och skingrats och om dem går en allmän sägen, att några orättrådiga domare, när de en gång avkunnat en orättfärdig dom, blivit förvandlade till stenar.
Det berättas också att en dag många hundra år senare skulle kungen åka förbi denna plats. Det visade sig då att hans vagn var så bred, att man måste spränga bort en av stenarna för att den skulle kunna komma fram. Då man började borra i stenen, rann det emellertid fram blod, varför stenen fick stå kvar och kungen fick ta sig förbi ändå.
En annan sägen, som också är allmänt gängse bland traktens innevånare, är att i berget ”Ulfgryt”, nära kronans landsväg på Sundby ägor (numera Rövarberget) jättar fordom haft sin bostad. Och förvisso är berget kluvet i två delar, vilket synes ha skett långt tillbaka i tiden, men att det skulle ha tjänat jättar till bostad, kan på goda grunder betvivlas. Så mycket är otvivelaktigt och utforskat, att en mängd grävlingar nu för tiden ha sitt tillhåll i dessa hålor och skrevor.”


Bilder och dokument från Backstugorna vid Trekanten

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com