Loviselund

Kategori: Torp

Lovisa Bergqvist har gett namn till stället Loviselund

Koordinater: 58.196818, 13.589547

Information om Loviselund

Lovisa Bergqvist har gett namn till stället Loviselund

Namnet på fastigheten kommer från den första kvinnan, som bodde i huset, Lovisa Bergkvist.Hennes högsta önskan var att få något eget, eftersom med tre andra familjer. Alla skulle dela på ett och samma kök. Därmed var nog sämjan ansträngd, och den som var störst gick först, den som var liten fick vackert vänta på sin tur.
1901 stod huset klart och drömmen gick i uppfyllelse. Familjen flyttade då från Hästhagen (kallat Gråbo på den tiden) till nya stugan, som kom att heta Loviselund.Paret fick två flickor, Anna f. 13/2 1895 och Hulda f.den 25/61893.
Anledningen till att just Lovisa och August kunde flytta till eget hus, kan bero på att August var en av de tre första arbetarna,som anstölldes på Bäckabo kalkbruk. Han hade förmodligen fått något slags förtroende att vakta kalkbrukets drift.August arbetade också i ladugården på Bäckabo.Lovisa arbetade som mjölkerska på Bäckabo och hade 17 kor på sitt arbetsschema. För detta fick hon en lön på tre kronor i månaden (källa: Friggeråkers -boken,s. 202)Hon vallade även kor på sommarhalvåret. Det var en återkommande syssla varje år, och det var ont om gärdsgårdar på grund av brist på träd. Kalkbruket tog mest av allt brännbart till sina ugnar, och folk behövde ved.
Lovisa kom upp i den aktningsvärda åldern av 97 år.
Dottern Anna Bergkvist tog över fastigheten vid föräldrarnas bortgång och flyttade hem efter att ha tjänat hushållerska hos bröderna Gustav och Albert Blomström vid Mössebergssluttningen (där Falbygdsklinikerna ligger i dag).Dessa var Annas enda arbetsgivare, så hon blev platsen trogen till sin pension. Bertil Davidsson, son till Hulda, berättade, att Anna kärnade smör, som hon sålde på marknaden i Falköping.
8/3 1918 skrevs ett kraftledningsservitut och elektrisk ström kopplades in.

1942 fick hon förmånen genom Egnahem att köpa loss fastigheten, vilket hon gjorde.

Anna var en varm, godhjärtad och humoristisk kvinna, som många barn från bygden gärna kom och hälsade på. Hon förblev själv ogift och barnlös.

Anna hade besvär med ledvärk och svårläkta bensår men beskrvs som en arbetsmänniska och ett rekordeligt fruntimmer.I hennes generation började man arbeta tidigt.Hon beskriver själv, hur arbetarungdomar knackade sten, som skulle gå till vägfyllnad, i brottet. Betalningen var 1 kr per hektoliter.( källa: Friggeråkersboken, s 202)

Sista tiden i livet till bringade Anna på Katarinagården i Torbjörntorp, där hon avled den 24/6 1976.

Nämnas bör att August snickrat alla möbler i huset av okantat virke, som han kommit över. Dessa fanns med i bouppteckningen efter Anna. Hon hade levat mycket sparsamt.

1976 köper Sven-Allan Egerbo Loviselund av systersonen till Anna, Bertil Davidsson. Nu börjas omfattande renoveringar och tillbyggnationer. Sven-Allan bygger ut huset på baksidan, drar in toalett och borrar för nytt vatten, tvåkammarbrunn och septitank. Han bygger snickarbod, förråd och vedbod i ett nytt hus på tomten, samt drivhus och växthus.

Sven-Allan var anställd på SJ som banarbetare. Han var aktiv i fackföreningen syndikalisterna. Han var också konstnär och målade tavlor. Sven-Allan innehade fastigheten i drygt 8 år. Det är imponerande, hur han med små medel kunde genomföra så stora förändringar på kort tid.

Jonny Fransson, son till Åke och Rakel Fransson på Sandbacken, köper Loviselund 1983. Han utvidgar växthusnäringen och får snurr på verksamheten.Jonny hade i början av sitt yrkesliv arbetat som lantarbetare på Stora Bäckabo, och hoppade även senare in, när det behövde i t ex höskörd. Enligt Rer-Erik Eriksson fanns ingen, som kunde lägga ett så tätt lass med halmbalar, så när man körde in lasset och ryckte i snöret till nätet, som höll lasset, stod halmbalarna orubbligt kvar. Fadern Åke hävdade, att ”dä har han lärt säk av mäk”.

Jonny byggde garaget 1986.Denna byggnad plockades ner vid Fåraberget och forslades hem på traktorkärra och plockades där omsorgsfullt upp. (Marken, där garaget står, såg förut likadan ut som på andra sidan vägen, dvs ravin med svinhus och jordkällare. På fastighetsbeteckningen benämns området som äng på 3 ar.

Jonny bygger fler växthus. Sammanlagt hade han tre. När verksamheten är som störst händer en tragisk olycka. Pernilla, dotter till Jonnys sambo Monica, omkommer i en trafikolycka på Skövde-vägen. Tösen cyklade på vägen och blev indragen i suget av en långtradare och omkommer. Detta tog Monica och Jonny mycket hårt, deras sorg är oänlig. Paret separerar, och Jonny bor kvar själv en tid, men minnena är för svåra, och han beslutar att flytta.

1989 den 1/4 köper Mikael Gustavsson och Anneli Johansson Loviselund.Mikael och Anneli får en flicka, Johanna, tillsammans 1992. Föräldrarna skils 1997-98. Mikael jobbar på Kinnarps kontorsmöbler, har jakten på Sandbacken, och spelar i ett band, som ”repar” i ett hus på tomten. Mikael vårdar, vad andra ägare byggt och lägger själv stenmurar, som finns i trädgården.

2001 flyttar Lotta Renholm in i huset. De bor fortfarande där, då detta skrivs, och om inget oförutsett inträffar bor de kvar, tills livsvandringen är över. Tack Lovisa, August, Anna, Sven-Allan, Jonny, Monica, Anneli och Lotta för att ni satt er prägel på Loviselund.

(av Mikael Gustavsson)


Bilder och dokument från Loviselund

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ann-Marie Bjureklev