Mölnerud

Kategori: By

By (hemman) i nordvästra Brunskog.

Koordinater: 59.691085, 12.772436

Information om Mölnerud

By (hemman) i nordvästra Brunskog.MÖLNERUD. Källa: Én bok om Brunskog

År 1582 är Mölnerud upptaget av »skog och mark» samt följande år upptaget i jorde-boken som skattenybygge.

År 1610 är Mölnerud skrivet som 1/4 hemman, och skatten är: »Oxeskatt 1 öre, Dagsverke 1, Årliga hästar 1 och Konungshästar 1». Bredvid skattesedeln i jordeboken står ordet »ödhes». Detta betyder, att hemmanet år 1610 var obebott.

I längderna för Älvsborgs lösen 1613 är namnet Mölnerud ej med, men år 1623 har kyrkoherden antecknat tionde från Mölnerud.

Från år 1732 finnes en urkund i Billeruds arkiv, som är finns i avskrift, och som är en uppgörelse mellan »Brunsbergs hamrar» och 19 hemman i socknen om tillverkning av kol. För somliga hemman nämnes syn på skogen och mängden av kol, men för Mölnerud är endast namn, som är: »Jan Larsson även för Anders Jansson och Erland Arentsson».

År 1769 fanns sex hushåll i Mölnerud och då var hela antalet mölnerudsbor trettioen. För ett hushåll är en enda person antecknad änkan Malin Persdotter, född 1670 och för ett annat endast änke-mannen Erland Arnesson, 1692.

År 1848 vid laga skiftet upp-mättes hemmanets areal till 1030,7 tunnland, varav 852,4 tunnland var skogsmark. Hemmanets åkerjord uppges 1938 vara 112,2 tunnland, och antalet hemmansdelägare tjugo.

I 1939 års församlingsbok uppges för Mölnerud 22 hushåll med 81 medlemmar d. v. s. invånare i hemmanet Mölnerud.


Bilder och dokument från Mölnerud

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal