Vrå

Kategori: Säteri

Koordinater: 59.005688, 17.505553

Information om Vrå

Vrå säteri – tidig historia
Under 1500-talet 2 mantal skattehemman. 1584 lades en av gårdarna under kronan.
Detta kronohemman ingick 1617 i Hans Lodes förläning tillsammans med bl.a
Edeby säteri.

Familjen Lode uppförde ett säteri på Vrå före 1661. Säteribyggnaden var avsedd för Christina Lode (död 1689) och hennes syster Anna Elenora. Christina Lode var änka efter Peder Rosensköld (död 1656). Systrarna Lode bodde aldrig på Vrå säteri. Det brukades i hälftenbruk av en bonde som disponerade herrskapets egen avel.

Byggnaden beskrivs 1685 som välbyggd med trähus ”efter fruns villkor” .
Säterifriheten blev inte ifrågasatt och eftersom egendomen var köpt undgick den reduktionen.

En sätesgård eller ett säteri var en gård som ägdes av en frälseperson vilken var bosatt på gården. Det fanns även krav på att säteriet var ”ståndsmässigt” bebyggt och att jorden i ”god hävd”.
Säteriet innehade därmed ”sätesfrihet” vilket innebar skattefrihet från grundskatter.

1698 köptes Vrå gård av Jesper Ehrencreutz, som då även ägde Ehrendahls bruk i Frustuna socken.

1800-tal och framåt
Mangårdsbyggnaden uppfördes 1831.

Från 1860-talet och några årtionden framåt bröts det marmor på Vrå – för ”finare” användningsområden var dock kvaliteten inte tillräckligt hög. Vi säteriet fanns också kalkugn, kvarn och såg.

Flygeln till mangårdsbyggnaden användes som skola före byggandet av Pettersborg skolhus.

Ägare till Vrå säteri var från 1923 Per Gottfrid Wahlgren, född 1872, som benämndes patron. Familjen Wahlgren bodde under pensionatstiden i flygelbyggnaden.

Vrå som pensionat
1924 flyttade kyrkoherden Janssons änka Anna, född Torssander, till Vrå gård. I huvudbyggnaden öppnade hon pensionatsrörelse som drevs fram till 1945. Barnen till en av gästerna under många år, Carl Wilhelm Hartzell, har beskrivit livet på pensionatet i en artikel i hembygdsföreningens Årskrönika. Artikelförfattarna Aina Linde och Staffan Hartzell har många minnen från den tid som Anna Jansson tog emot pensionatsgäster. En bland många gäster var Gunnar Ekelöf. Ett citat ur Carl Olov Sommars biografi ”Gunnar Ekelöf” beskriver målande Wrå pensionat.

I Hölö fanns i Wrå gård ett pensionat där Gunnar E. inackorderade sig. Gunnar E. Berättade för en vän om sina omedelbara intryck av stället: ” Jag är nu, första dagen, på en förfärligt besynnerlig gammal gård som verkar rena sextonhundratalet, en blandning av vanhävd och ålderdomlighet som inte är utan sin tjusning åtminstone vid ett första påseende. Även de människoflugor som dragits till denna sockerbit se besynnerliga ut: några degenererade och pauvres-honteuxartade fröknar, obeskrivligt och groteskt fula och några landsortsherrar som tituleras Kapten o. d. Utan att i någon mån bära syn för sägen. Det tycks vara ett ställe som tiden gått förbi, de i buktiga våder hängande tapeterna är ung. 1870 och flera av möblerna skulle vara dyrbarheter om de putsades upp och sattes i en antikaffär men i denna omgivning ser de enbart ruskiga ut. Här finns bland annat ett underbart gammal mellanting mellan taffel och hammarpiano vars like jag inte sett”.

Hela artikel om pensionatstiden finns som separat dokument.

HbH nr 202

Sentida ägare, ur hembygdsföreningens anteckningar:
1870-talet Carl August Schmidt
1880-1900-talen Gustav Adolf Skog

1900-1923 Knut Jansson som då kom från Ledarön. Han hade tidigare varit torpare på Granlund under Vrå. (Muntlig uppgift-källa saknas)

1923-1952 Gottfrid Wahlgren som kom från Kärda i Jönköping.

1952- sonen Gösta Wahlgren tillsammans med hustrun Lilly. Gösta avled 1959.

Arrendatorer 1960-1990 var familjen Eriksson.

2013 används delar av markerna vid Vrå till vallodling.


Bilder och dokument från Vrå

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anne-Marie de Mander