Galesatt

Kategori: Arbetarbostad

Uppfört 1861-62. Rivet 1983.

Koordinater: 59.008310, 15.589474

Information om Galesatt

1861  JAA Boningshus för 8 hushåll vid Tyrisfallsvägen uppfört till takfoten. Klart 1862.
1875  JTG Eldsvåda utbröt i April månad uti den s.k. Regnabyggnaden, (Galesatt) hvars tak och innandel till en del förstördes. Blef genast reparerat. Nytt tegeltak i stället för spåntaket som brann.
1879  JTG Åt arbetarna i Regnabyggnaden (Galesatt) murades en 26 x 13 fot (7,7 x 3,9 m) källare av gråsten och slaggtegel.
195X-196X  ÅB På 1950-60-talet användes logen vid Svarttorps västergård av försvaret som mobiliseringsförråd. Även Hjälpetorp, Kulla, Kummelhälla m.fl. gårdar hade uthusen fulla med försvarsmaterial och i Galesatt var det bostadshuset som var förråd och ett kraftigt betonghus var placerat vid östra gaveln där vapen och ammunition förvarades. Ladugården vid Uggelkulla användes av Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, ÖEF, och där förvarades bl.a. bomull och olika kemikalier.
1983  ÅB Den 30 mars 1983 eldades det brännbara upp. De bastanta väggarna fick grävskopa ta hand om. Kvar av Galesatt det blev endast en stor sten- och tegelhög.


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2