Ersmark

Kategori: Tätort

Koordinater: 64.849512, 20.904841

Information om Ersmark

 

 

Vid roteringen 1695 sägs att byn har medelmåttig åker med goda ängar. Byn har tillräcklig skog till tjärbränning och till mulbete.
I jordrannsakningsprotokollet från 1749 sägs att åkerjorden är något frostlänt och det finns möjlighet att ta upp mera ängar. Det går inte ta upp fler åkrar. Skogen är tillräcklig till husbehov och någon tjärbränning bedrivs. Mulbetet är gott.
I byn fanns 3 kvarnar som gick höst och vår. Byn saknade fiskevatten. Ett utmärkande hantverk för byn är kopparslageriet. Under perioden 1610 – 1760 finns åtminstone 8 kopparslagare i byn. En kopparslagare från Ersmark 8 flyttar till Degerbyn 4 där han och hans son bedriver hantverket. Råmärken mot Varuträsk 1758: hällan vid “Römyran” och sedan i rät linje till   Nyänget vid Kågeälven. En myr i närheten, fogelmyran”, gjorde Stämningsgården anspråk på. Två fäbodvallar som byn nyttjade 1729 var Kornsvedjebodarna och Knutsfäbodarna. Den sistnämnda nyttjades även av soldaterna.
Från Ersmark har upptagits nybyggena Finnträsk, Svansele, Åselet samt ett nybygge i Glommersträsk i Arvidsjaurs socken.
Källor: Byar och folk, del 1, Ernst Westerlund.
Skellefteå socken 1650 – 1790, Ulf  Lundström.
Ersmark 1. Lasshemmanet:
Olof Olofsson ägde gården 1629 – 53. Han var gift två gånger och hade sonen Olof. Lilla Olof Olofsson var bonde på gården 1654 – 95. Han var också gift två gånger och hade sönerna Daniel, Johan och Jöns, som var soldat från 1677 och på roten 84 Kopparslagare från 1695. Sannolikt var Jöns Olofsson kopparslagare eftersom han är den förste som bär detta soldatnamn. Olof Olofsson var soldat 1647 – 55. Mantalet var 1654 på 21/64. Olof Olofsson fick anstånd med skatten 1675, eftersom han var utfattig och satt med många små barn. Han hade endast en ko, ingen häst och han   hade inte sått något korn under året. Skatten uppgick till 2 tunnor och 7 skäl. Olof  Olofsson hade 5 barn 1678 och hade endast sått en del av ägorna. Därför kunde han inte betala skatten. År 1695 fanns på gården 6 kor och 5 småkreatur. Skatten var 2 tunnor och 5 skäl. Mantalet var 1/4 skatte.
Sonen Daniel Olofsson ägde gården 1699 – 1706. År 1709 blev han ägare till Ersmark 13. Han var gift med Anna Persdotter, som var änka efter Samuel Jonsson från samma gård. Lars Larsson (1670 – 1739) från Degerbyn 5 var ägare till gården åren 1707 – 24.  Tidigare hade han ägt gårdarna Tjärn 2 åren 1700 – 03 och Ragvaldsträsk 9 åren 1705 – 07.

Bilder och dokument från Ersmark

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i ErsmarkFabrik / Industri

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2