Haraldsmåla

Kategori: Herrgård

Gården har mark i såväl Ryssby som Ålem socken.

Koordinater: 56.890551, 16.389491

Information om Haraldsmåla

Gården har mark i såväl Ryssby som Ålem socken.
Förleden i namnet hänsyftar på mansnamnet Harald. Ändelsen -måla i ortsnamn förekommer i stort sett endast i sydöstra Sverige och anses betyda uppmätt avgränsat område. Tidpunkten för namngivning menar historiker vara slutet av medeltiden.
Vid mitten av 1700-talet ägdes Haraldsmåla av Johan Helmich Roman, som anses vara ”den svenska musikens fader”. Han avled på gården 1758 enligt källan Ryssby Socken. Gården har mark både i Ryssby socken och i Ålem socken på andra sidan kommungränsen.
Hovkapellmästaren och Hovintendenten Johan Helmich Roman ägde Haraldsmåla gård och bodde där från 1745 till sin död 1758. Därefter blev hans son amiralitetsmajoren Anders Henric Roman ägare. Senare noterades assessorn (biträdande domare) Anders Daniel Svenonius som ägare. Troligen var han en ingift släkting till familjen Roman, för på 1810-talet efterträddes han av ”Assessorn och Riddaren” Carl Ulric Roman (sonson till Johan Helmich). Han gifte sig 1823 med friherrinnan Ulrika Charlotta von Roxendorff på Nöbble, och efter några år flyttade de till hustruns föräldragård. Därmed var familjen Roman borta från Haraldsmåla.
Sannolikt var Roman ägare till gården fram till 1841 då friherre Carl Gustaf Raab trädde till som ägare. Gården hade under tiden skötts av brukare/arrendatorer. Raab efterträddes 1854 av sin släkting löjtnanten friherre Axel Fredrik Johan August Raab. Han stod kvar som ägare till sin död 1882 och efterträddes av sin måg kaptenen friherre Gustaf Emil Raab. Han i sin tur dog 1888 som den siste adlige ägaren av Haraldsmåla.
Gården köptes av ”herr” Arvid Fabian Palmer, som flyttade in från Stockholm 1889. Redan 1893 sålde han Haraldsmåla till Carl Fredrik Fagerström, som kom från Ålem. Han i sin tur sålde gården 1895 och flyttade till Stockholm.
Näste ägare blev Gustaf Adolf Johansson som kom från Misterhult. Han i sin tur sålde gården 1899 till Anders Robert Andersson, som också han kom från Misterhult. Han var fortfarande in på 1940-talet noterad som ägare till Haraldsmåla. Sonen Karl Georg Andersson född 1892 var från 1920-talet brukare/arrendator på gården och från 1930-talet var även sonen Ingvar Harry Sigvard Andersson, född 1908, brukare/arrendator.


Bilder och dokument från Haraldsmåla

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i HaraldsmålaNaturområden
Ej definierat, se platsbeskrivning

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson