Persmåla

Kategori: Gård, Hemman

Persmåla var i slutet av 1800-talet och långt in på 1900-talet Ryssby kommuns fattiggård eller ålderdomshem.

Koordinater: 56.856849, 16.274238

Information om Persmåla

Persmåla var i slutet av 1800-talet och långt in på 1900-talet Ryssby kommuns fattiggård eller ålderdomshem.
Mansnamnet Per i gårdsnamnet innebär att namngivningen skett efter kristendomens införande på 1100-talet.
I husförhörslängderna från 1800-talet noterades att gården omfattade ½ mantal frälse. Den ingick då i det stora markområde, som ägdes av greven Carl Posse på Björnö. Efter grevens död splittrades hans godskomplex och år 1888 köpte dåvarande Ryssby kommun Persmåla gård och inrättade där sin fattiggård eller ålderdomshem, som benämningen senare kom att bli. Då Ryssby kommun köpte Persmåla kom även markområden från Böle att tillföras gården. Den kom därför att bli åtskilligt större än det ursprungliga ½ mantal.
Verksamheten fattiggård/ålderdomshem fortgick på Persmåla intill 1951 då det nuvarande ålderdomshemmet/servicehemmet Enliden i Rockneby samhälle togs i bruk.
I källorna Ryssby Socken, Ryssby-förr och nu och Böle by med omnejd finns beskrivningar av förhållandena på fattiggården Persmåla. Där framgår med all önskvärd tydlighet, att det inte var någon behaglig tillvaro att vara fattighjon på fattiggården.
Vid kommunsammanläggningen 1971 övergick äganderätten till gården till Kalmar kommun. Senare har den köpts av privata intressenter. Delar av gården ägs numera (2010) av statliga Sveaskog.
Själva huvudbyggnaden såldes till en privatperson redan då Ryssby kommun ägde gården.


Bilder och dokument från Persmåla

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i PersmålaOkategoriserat
Dagsverketorp
Torp

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson