Svarvareboden 1:4, Svarvarebogården

Kategori: Gård, Hemman

Bet. enligt ek. kartan 1927. Är den äldsta (troligen ursprungliga) gården Svarvareboden.

Koordinater: 56.117798, 13.370597

Information om Svarvareboden 1:4, Svarvarebogården

Bet. enligt ek. kartan 1927-29. Är den äldsta (troligen ursprungliga) gården Svarvareboden. Nu, 2010, finns ett dåligt obebott boningshus, och ruiner efter uthus och äldre boningshus.

Marken där boningshuset ligger styckades av ca 1969, och har beteckningen 1:19. De siste som bodde här var Östen Svensson o.h.h. Ellen, född Strid. De hyrde huset från mitten av 1950-talet-till omkr. 1989.

 

Svarvarebogården 1 ¼ mtl, liksom de flesta gårdarna i trakten, hörde till Herrevadskloster/Kronan fram till början av 1700-talet, då den hamnade under Skånska Glasbruket, Perstorp, och när Hamilton från Barsebäck köpte Glasbruket 1761, och bildade Gustafsborgs Säteri, Perstorp, så kom gården att lyda under Säteriet. I slutet på 1850-talet skedde ett skifte på Säteriet, (slutgiltigt avgjort 1871) och Svarvareboden 1 ¼ mtl blev till Svarvareboden 1 1/12 mtl (= f.d. torpet/n Lilla Rosenhult/ Värkhuset i Perstorps socken, som senare fick bet. 1:3), och Svarvareboden 1 1/6 mtl (= gamla Svarvarebogården), som senare fick bet. 1:2, och på 1920-talet delades till 1:4, 1:5, 1:6.

På 1860-talet (trol. 1862) friköpte Ola Mattisson och hans hustru Bengta Siversdotter gården. Ola var född här på gården, liksom hans far, farfar, farfars far och troligen även hans farfars farmor. Och efter Ola övertog hans son Emanuel gården.


Enligt inskrivningsdomaren i Norra Åsbo Härad 1876- står på Svarvareboden 1/6 mtl:

Emanuel Olsson fick fastebrev 27/8 1873. (köpte det av sin mor och bror)

Enligt auktionsprot. köpte Bengta Siversdotter (=Emanuels mor) fastigheten 21/7 1888 av Emanuel Olssons konkursbo. Lagfart 15/1 1901.

Enligt testamente 25/1 1890 övertog Olof Olsson (=Emanuels son) fastigheten från Bengta Siversdotter.(död här 1898). Lagfart 15/1 1901.

Enligt auktionsprot. 8/7 1908, och köpebrev 20/7 1908, köpte friherre H. Wrangel fastigheten, och fick lagfart 16/3 1909. (han var inte skriven här)

Wrangel sålde det 1/10 1909 till P. G?. Iversen, han fick lagfart 30/11 1909.

Iversen sålde, enligt köpebrev den 19/8 1911 till Wilh. Hultmark, som fick lagfart 13/2 1912. (Hultmark bodde här)

Enligt köpebrev 9/4 1912 köpte Th. Överberg och Thelander Svensson fastigheten av Hultmark, och den 18/4 1912 köpte Otto Eliasson den av dessa, blev lagfart 28/10 1912. (nu står också bet. 1:2)

Eliasson sålde den 3/11 1917 till N. O. Svensson och Sten Röing, dessa fick lagfart 19/11 1917.

Den 13/12 1917 köpte Edvin Sjöberg Röings andel, men samma dag köpte N. O. Svensson den delen av Sjöberg, så att Svensson ägde hela fastigheten, och den sålde han den 1/3 1918 till P. A. Thulin (allt detta blev lagfart på den 6/5 1918).

Gustaf Joel Johansson köpte det 30/3 1921 av Thulins barn, lagfart 29/5 1923.

Sen styckades fastigheten upp:

Joel och Sigrid Nilsson köpte det som blev 1:4 (=1/8 mtl, ca 49 hektar) den 10/11 1923 av Gustaf Joel Johansson, lagfart 12/1 1925.

Oskar Hjalmar Hultin köpte det som blev 1:6 (=1/48 mtl, ca 5 hektar) den 10/11 1923, lagfart 12/1 1925.

Joel Johansson behöll den del som blev 1:5 (=1/48 mtl, ca 14 hektar), är bl.a. den mark som de nuvarande husen i byn byggdes på, och som styckades av efter hand.


 

Ang. ovanst. friherre Herman Wrangel, (Tönnes Herman Wrangel von Brehmer, f. 16/12 1879 Häckeberga, Genarp-död 8/4 1940 på Skoggård, Genarp) så var han inte skriven här, men troligen bodde han här ibland, för i församlingsboken står att här finns 3 st ”tjänare hos Wrangel”, och en av dem var Matilda Olsson som 1910 gifte sig med Olaus Lindsjö som då var arrendator här.

I församlingsboken åren 1909-1929 står namnet Solbacka här i Svarvareboden. Enligt intervjuer med folk som minns denna tiden, så fanns det, förutom boningshuset till gården även en stor fin villa här, som låg där nuvarande boningshus ligger, och att det var denna som brann ner 1921 när Thulin blev innebränd här (se bif. artikel).

Vindirektören Per Andersson Thulin (f. 6/7 1848 i Strövelstorp-död i Svarvareboden 8/2 1921), grundade i början på 1900-talet i Bjuv familjeföretaget Skånska Frukt-vin & likörfabriken, som sedermera blev företaget FINDUS. Per och makan Kristina (f. 4/5 1850 i Strövelstorp-död här i Svarvareboden 23/4 1920) är gravsatta på Bjuvs kyrkogård, gravsten finns (2018).

Enligt uppgifter från olika håll, så lär ingenjör Knut Wolgast ha bott här i villan ca 1913 till ca 1917. Till denne Wolgast kom ofta poeten Birger Sjöberg på besök, som beskrivs i Sjöbergssällskapets utgivna böcker. Det märkliga är att Wolgast aldrig var skriven i Svarvareboden, utan han var skriven i Stensmölla i Perstorps socken.

Wolgast måste då ha hyrt av Otto Eliasson, som ägde och bodde här på gården under samma tid.

 Mellan 1912 och 1918 står som åbo Otto Alfred Eliasson (f. 25/12 1871 i Attarp, Torup-död 31/12 1947 i Oderljunga, hans föräldrar var Elias Olsson, f. 4/1 1843 Hörja, o Kristina Andersdr, f. 14/5 1842 Färingtofta) och hans hustru Elise Olin (f. 22/6 1882 i Torup-död 5/11 1959 i Oderljunga).

Otto och Elise hade barnen:

Janne Edvin, f. 15/9 1902 i Färingtofta- död 6/9 1975 i Hbg, skrev sig som Ohlin

Göte Waldemar, f. 9/7 1906 i Perstorp-död 8/3 1986 i Oderljunga

Gustaf Verner, f. 27/7 1908 i Oderljunga-död 1/10 1970 i Perstorp.

Kallie Viola, f. 2979 1910 i Oderljunga-död 7/11 1971 i Oderljunga, gift Paulsson.

Ingeborg, f. 5/2 1913 i Riseb-död 2/2 2000 i Perst., gift Eriksson.

Anna Stina, f 25/5 1916 i Riseb.-död 1/11 2001 i Perst., gift Bohman

Familjen flyttade till Oderljunga, och där fick de sonen Vive, f. 20/8 1918- död 19/3 2009 i Perstorp.

Mellan åren 1913 och 1917 bodde här också garvaren Nils Olsson Roberg, han blev änkling i Amerika 1902 (f. 2/5 1845 i Hörja, död 27/12 1926 i Ybbarp, begravd i Perstorp, gravsten finns 2018)

Roberg var en farbror till Otto Eliasson.

 


Bilder och dokument från Svarvareboden 1:4, Svarvarebogården

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bo Bengtsson
Jag är en av föreningsredaktörerna på Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening. Har du frågor, rättelser, information (t.ex. bilder mm), om det jag publicerat, så kontakta mig gärna via e-post: frida.perstorp@telia.com