Gårsjön

Kategori: Vattenområde

Koordinater: 60.338809, 16.648319

Information om Gårsjön

Gårsjön är ett utdikat vattenområde mellan Sterte och Ängsnäs efter ån mellan Oppsjön och Fängsjön. Marken har tidigare tillhört de 4 bondgårdarna i Ängsnäs, men köptes 1810 av Grönzinka Bruk varvid bönderna blev landbönder = arrendatorer.Vid arvsskifte i Grönsinka 1842 fick E.Björkman, bror till Grönsinka-patronen 1/3 av Grönsinkas marker. Där ingick bl.a. Stålbo hammare och byn Skammora med stora ängsmarker söderut mot Ulvkisbo och norrut mot Stålbo. Namnet Skammora ändrades då till Engesnäs, senare Ängsnäs.
Björkman ville torrlägga ängsmarkerna och 1852-54 blev ett stort dikningsföretag genomfört. Det resulterade i att Gårsjön från att ha varit en sjö synlig från Ängsnäs blev en våtmark. Man vann stora arealer , som blev åkermark både norr och söder om byn. Björkskog började växa i de forna sjökanterna. 1873 köptes Ängsnäs av Avesta-Garpenbergs AB och senare av Domänverket. 1907 behövdes ytterligare en sänkning. Då sprängde man sig ner 2-3 meter på en 300 meter lång sträcka i Kälkbo, 1 km nedströms Gårsjön.
Idag 2012 håller den vackra björkskogen på att dö p.g.a. översvämmade marker. Det beror delvis på att torvmarken har sjunkit efter dikningarna men också på att bävrar har etablerat sig där och med sina dammar orsakar översvämning.
Markägare är idag Pär Widén, Kräbäck.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bertil Andersson