Snörum

Kategori: By

Bild från Snörum 2:3 med flera

Koordinater: 57.947314, 16.644826

Information om Snörum

1460 finns Snörum omnämnt i köpehandlingar då Ödge Ingolfsson köper 24 alnar jord i Snörum och 20 i Äsketorp för 23 marck penningar1666 bestod Snörum av en skattegård och en frälsegård. Den förra räknades till Lofta medan den senare räknades till Loftahammar och Bjursunds säteri. 1779 fanns totalt nio brukare i byn. År 1900 består nr 1, frälsegården, av en gård med tre lägenheter och nr 2 av fem gårdar och femton lägenheter. Under 1700-talet bröts kopparmalm. En andelstorvströfabrik var i bruk under första hälften av 1900-talet. I byn har funnits en kvarn som lades ner i början av 1900-talet. Här fanns också en skola som lades ner omkring 1945.

Vid laga skifte 1860 flyttade två gårdar ut från bykärnan, Snörum 2:4, Berget (Kullen)
och Snörum 2:8, Gärdet

d


Bilder och dokument från Snörum

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Gun Norén