Ransundet

Kategori: By

Koordinater: 62.305592, 13.101062

Information om Ransundet

Byamännen i Ransundet gav 1996 ut en rikt illustrerad bok om sin by med historik och annat intressant, ”Ransjön eller Ransundet”.

Trots detta skall naturligtvis Ransundet också dokumenteras tillsammans med Hede sockens andra byar. Det blir en enkel översikt av gårdar och folk enligt den modell som skapades av Rut Tegnander då hon höll i penna och block. Vårt hopp är att folket i Ransundet, de som bor där idag och de utflyttade ska känna glädje över att deras by är en av socknens ungdomar! Anmärkningsvärt är att byn helt klarat sig från inblandning av skogsbolag.

Antecknat i skriftserien Hede socken förr och nu, nr 18.

Byn grundades våren 1825 av Olov Jönsson från Hede och Halvar Persson från Långå. Olov Jönsson som var fiskare och jägare, hade under sina färder upptäckt en sjö, som förutom fisk gav en hel del vattenstarr. Och på den tiden var all föda för djuren värd betydligt mera än ett helt hästlass med trävirke. Halvar Persson som inte var så känd på platsen, men när han i sällskap med Olov Jönsson fick se platsen, såg även han vilka möjligheter till utkomst som fanns vid Ransjön.

Till Ransundets by hörde fyra fäbodställen. Östvallarna, Storrassvallen,Lillrassvallen och ”Mattesvallen” (Lillrassdalen).

Östvallarna ligger öster om stora Ormtjjärn och var i äldre tider vårvallar och tillhörde Jens, Påles, Pelles och Mattes.

Hämtat ur boken Ransjön eller Ransundet, utgiven 1996 av Karl-Ivar Persson, Evert Amundsson och Lennart Persson (d. 1995).


Bilder och dokument från Ransundet

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Eva Tönne