Dörrsåbodarna

Kategori: Fäbod

Fastighet: Norrgårdsbodarna 1:1, Vikbodarna 1:1 (Inv.datum: 1982-07-21)
Fäbod belägen på s.k. överloppsjord vid avvittringen i slutet av 1800-talet. Marken tillhör staten. Fäboddriften upphörde 1953 och hade nyttjas av bönder i Lockne. (Chr. Bengtsson fäbodinventering 1958). Kronoparken utgör Marntallsåsens naturreservat.

Koordinater: 62.979515, 13.979741

Information om Dörrsåbodarna

Vid avradsförteckning 1666 fanns byggnader på vallen.

Ur Fäbodar i Berg, Kulturhistorisk utredning 25, JL Museum 1982: På den öppna ängsvallen finns 8 byggnader, helt eller delvis raserade. I relativt gott skick är endast bustugan, invändigt ombyggd till rast/övernattningsstuga, samt en bod från 1836, nu använd till soprum.

Läs mer i hembygdsföreningens sockenkrönika årgång 2007 s 75-82.


Bilder och dokument från Dörrsåbodarna

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2