Nyebro

Kategori: By

Koordinater: 56.934528, 13.077673

Information om Nyebro

Nyebro är en by strax söder om Torups samhälle. Något över 100 år var det lilla idylliska Nyebro en betydande centralplats för bygden, med kvarn, smedja, sågverks- och snickerirörelse och de senaste åren kraftstation. Namnet Nyebro spåras tidigt vilket måste tyda på att en bro eller blott en spång sedan gammalt funnits här.


Bilder och dokument från Nyebro

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i NyebroFornlämning
Minnesplats och Minnessten

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bengt-Åke Torhall