Andarve 861 (2:2) AT

Kategori: Gård

Koordinater: 57.232287, 18.630870

Information om Andarve 861 (2:2) AT

Den ursprungliga Andarve gård torde ha legat ca 350 m NNV om den nuvarande byggnaden. Mellan 1614-20 ägdes gården av Rasmus. Men redan före 1700 flyttade gården till sin nuvarande tomt. År 1700 avled bonden på gården Olof Hansson (1632-1700) och några år senare gifte änkan Lisbet Rasmusdotter (1676-1753) från Anderse i Lau om sig med Tomas Mårtensson (1673-1733) och därefter gick gården från far till son i sju generationer med undantag för en kort period på 1730-talet då den ägdes av en måg i huset. I början var generationerna mycket barnrika – ibland 10-11 barn – vilket gjorde att brudar och unga män från Andarve spreds över socknen. Efter Mårtenssons död övertogs gården av mågen Olof Persson från Mickels 329 RJ (1704-89) gift med dottern på gården Kirsti Tomasdotter (1704-34). Men när Kirsti dött i barnsäng gifte Olof om sig med Magdalena Povelsdotter från Kyrkeby i Etelhem. År 1739 gifte sig Mårtenssons son Hans Tomasson (1714-76) med Olof Perssons yngre syster Elisabet Persdotter från Mickels 329 RJ (1713-65). År 1740 flyttade Olof och Magdalena till en gård i Hemse så Andarve undgick att delas upp i två parter. Näste ägare blev sonen Tomas Hansson (1740-1814) gift 1770 med Catarina Andersdotter från Frigges 348 RJ (1751-1839). De fick tio barn och det blev sedan deras son Hans Tomasson (1778-1866) gift 1809 med Gertrud Persdotter från Hallbjänne 684 BH (1790-1874) som blev näste ägare. Därefter blev bondens namn återigen Tomas Hansson (1821-99) gift med Josefina Catarina – Fina-Cajsa – Matsdotter från Gandarve i Alva 1834-96). Mellan 1857-77 fick de elva barn, varav sex dog före 12 års ålder och två pojkar dog i 20-årsåldern medan två söner emigrerade till USA. I början av 1900-talet tog den kvarvarande sonen Alfred Tomasson (1868-1947) gift med Hilma Olofsdotter från Dalbo 825 DM (1875-1905) över gården. Efter Hilmas död 1905 kom Bina Bergström från Allmunds BB (1876-1960) till gården som hushållerska och blev kvar till sin död 1960. I juli 1926 inträffade en förödande eldsvåda och när kvällen kom återstod bara ”leilhäuset”. Men byggnaderna ställdes snart i ordning. När Alfred dog 1947 togs gården över av sonen Albin Tomasson (1899-1983) gift med Frida Nilsson från Mickelgårds 395 VN (1905). Deras son Erland Tomasson (1940) gift med Birgitta Cederlund från Burs (1942) blev den siste bonden av den gamla släkten från 1700. År 1965 brann ladugården ner men byggdes snart upp igen. Genom inköp i slutet av 1960-talet av större delen av en av parterna på Frigges blev Andarve en av de största gårdarna på När. Men 1970 såldes gården och familjen flyttade till fastlandet. Ny ägare blev Lars Jakobsson (1933-2013) och Ida Enderberg från Visby (1932-2012) som flyttade till Andarve från Hemmor 920LJ. År 1989 övertogs gården av Bertil Larsson som var uppväxt på Smiss 602 YL och sedan under ett antal år brukat Smiss 604 KK och hans hustru Ing-Mari Enderborg från Garda tillsammans med en son och hans sambo.


Bilder och dokument från Andarve 861 (2:2) AT

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Solveig Larsson
larsson.smiss@telia.com