Bondegården

Kategori: Gård

Koordinater: 58.392764, 13.002378

Information om Bondegården

Orretomten, Bondegården, (Bondegården 1)

Areal: Totalt 48 ha, därav 40 åker, resten skog. Tax.-v. 40.600.

Jordart: Lättlera. Skogsbestånd: Barrskog.

Mangårdsbyggnad uppförd på 1800-talet, restaurerad 1939. Ekonomibyggnaden uppfördes på 1800-talet.

4 hästar, 1-2 unghästar, 15-16 kor, 10-12 ungdjur. Reaktionsfri S. R. B. (Svensk Rödbrokig Boskap) besättning.

Gården till släkten 1927 genom köp av nuvarande ägares fader.

Nuvarande ägare tillträdde på arrende 1929 och genom köp 1939. Ägare: Nils Arvid Andersson född 1900. Son till Svante Andersson och hans hustru Beda Augusta född Fors.

Gift 27 med Gunhild Maria född Persson, dotter till Gustav Persson och hans hustru Amanda född Johansson.

Barn: Börje född 1928, Inga Lisa född 1930, Gerd Majlis född 1934.

Hämtat ur Svenska Gods och Gårdar (1942) Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2