Ånimskog församling

Kategori: Församling

Förord
Tanken med denna hemsida är att på internet försöka skapa en hembygdshistoria för östra Ånimskog.
Det har tidigare givits ut två böcker vilka behandlar Ånimskogs historia, dels en allmän del och dels en del med gårdshistoria för västra Ånimskog – Västersidan.
Sedan ett antal år har Forskningssektionen inom Ånimskog hembygdsförening arbetat med att ta fram motsvarande historik för gårdarna på östra sidan av sjön Ånimmen. Detta har tagit längre tid än planerat, men arbetet är omfattande, och det kan dröja ytterligare innan ett resultat, som kan tjäna som underlag för tryckning av en tredje bok, är färdigställt.
För att möjliggöra för den intresserade, att ta del av det hittills framtagna materialet, lägger vi ut detta på denna hemsida. Genom att presentera det i denna form erhålles en större frihet, vad beträffar omfånget, då man inte behöver begränsa innehållet av kostnadsskäl.

Koordinater: 58.890613, 12.542030

Information om Ånimskog församling

Anders Lignell skriver i sin 1854 utkomna bok ”Beskrifning över grevskapet DAL” följande beträffande Ånimskog :

Ånimskog skrefs Odnemæsskogher 1395, Ödhnemaskogh 1438, Andskoffh 1541.
Upptager en yta af 4,115 qv.-mil. Deraf tillkomma sjöarne Ånimen, Furusjön, Djupsjön,
Bergkärn samt delar af Svanfjerden eller Hjerterudssunden och Err m. fl. jemte 10 små kärn 0,112. 

Soknens längd 1 ⅜, största bredd 1 ⅛ mil*. En å utur Err till Ånimen, en annan utur denne sednare vid Kärkiln till Wenern jemte ett Ånimens utlopp vid Snäcked åt Wenern. Snäcke ström nämnes uti Tössbo dombok 1668 och att der var qvarn 4651. En väg från Nordal till Åmål, en annan från kyrkan öfver Getryggshöjden till Fröskog, en tredje från Herrskog till Hängele. En ny väg från Skäggebol i Tydje på östra sidan om stora landsvägen till Wassviken, anlagd till undvikande af de svåra backarne på den sednare. 

Kyrkan af sten, med en särskild trästapel för klockorna, är gammal och för liten för folkmängden. Prodikstolen är skänkt af gästgifvaren Anders Wall i Lund, hvilken afled 102 år gammal 1738. Samma år skänktes silfverkalken af fru Anna M. Dreffenskiöld. 

På kyrkogården en grafvård öfver brukspatronen Kristoffer Sahlin, död den 7 Maj 4831 och hans fru A. L. Reinholdsson. En annan öfver lagmannen Fr. T. Eneroth, död den 5 Maj 184l.

* 1 svensk mil var före 1889 18000 alnar = 10 689 m

 

 


Bildgallerier från Ånimskog församling

Visa fler bildgallerier från Ånimskog församling ›


Bilder och dokument från Ånimskog församling

Visa fler bilder & dokument ›


Hembygdsföreningar

Visa fler hembygdsföreningar ›


Platser i Ånimskog församling
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lars Lundin
Internetredaktör för Ånimskogs hembygdsförening. Om du har information eller bilder från, eller har frågor om Ånimskog, är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0532-25 183, eller skriva till mig på adressen: lundin_lars@telia.com.