Tips från supporten

Tips till dig som jobbar som föreningsredaktör i Bygdeband:

litenpillitenpil Beskriv föreningens platser med ord, inte bara med bilder. Använd föreningens rika kunskap om bygdens alla platser i arbetet med ­Bygdeband. En plats beskrivs bäst genom en kombination av bild och text. Har ni längre texter kan dessa med fördel läggas upp som pdf:er.

litenpillitenpil Ange länk till hembygdsföre­ningens hemsida på Bygdeband. Besökare på Bygdeband vill ofta läsa mer om föreningen och ta kontakt med sina frågor. Det finns ett särskilt fält på föreningens startsida som är avsett för detta. Skriv exempelvis:
www.hembygd.se/aneboda-lammhult. Om föreningen redan har en länk på sin sida, kontrollera att den verkligen fungerar.

litenpillitenpil Arbeta med bildgallerier för att skapa sammanhållna teman eller berättelser, till exempel Samlingsplatser i Sågmyra, Småhults fotbollsklubb under 50-talet eller Falu Yllefabrik. Det blir lättare att hålla ihop bilder och dokument som har med varandra att göra, ungefär som kapitel i en bok.

litenpillitenpil Fyll i kontaktuppgifter på föreningens startsida. Ange namn, telefonnummer och e-postadress. Det är många som har frågor om innehållet och vill komma i kontakt med er.

litenpillitenpil Ange alltid ett bra namn på bilder och dokument. Bildnamn av typen DCM_234 är svåra att hitta för besökaren. Genom att skriva namn på personer på bilder eller platsen där bilden är tagen blir den enklare att hitta för besökaren i Bygdeband.

litenpillitenpil Har ni oidentifierade bilder och/eller platser? Skapar ett bildgalleri som heter ”Okända platser och personer”. Med kontaktuppgifter på föreningens startsida kommer ni att få värdefull information från Bygdebands besökare.

litenpillitenpil Välj en fin bild till föreningens startsida. Byt gärna ut kartbilden på föreningens startsida med en fin bild på t.ex. hembygdsgården.

litenpillitenpil Lägg inte bilder i textrutan utan bilder lägger du upp som en bild och kopplar till en plats och eventuellt även lägger i ett bildgalleri.

litenpillitenpil Vad lite restriktiv vid urvalet när du skannar dina bilder och lägger upp dem i Bygdeband. Lägg upp bilder som har ett allmänintresse.

litenpillitenpil Se till att dina platser, personer samt bilder och dokument är kopplade mot en plats. Gå gärna igenom ditt material och se till att allt är kopplat till en plats. Meningen är att besökarna ska kunna se alla bilder, dokument och personer som har att göra med den plats som de är intresserade av.

litenpillitenpil Lägg gärna en bild på bildgalleriets ”framsida”. Då slipper du en grå trist ruta. Välj gärna en ”talande” bild.

litenpillitenpil Var noga när du väljer platskategori till platser. Du vet väl att du kan söka bland alla 402 platskategorier som finns? Du behöver inte leta i den långa listan.

Behöver du mer stöd eller information?
Kontakta oss på supporten
Informationsmöten och kurser
Manualen
Riktlinjer för föreningsredaktörer (NY)