Anna Charlotta (Lotta)(Fältinglotte) Garnström (FÄLTING-LOTTE)


Barn

Händelser kopplade till Anna Charlotta (Lotta)(Fältinglotte) Garnström (FÄLTING-LOTTE)


Mer information om Anna Charlotta (Lotta)(Fältinglotte) Garnström (FÄLTING-LOTTE)

Dotter, Fettings Egor Tofta
Döpt den 2/4 1837
Piga, Fettings grund Tofta
Utflyttad till Smågårde 1856
Piga vid Smågårda (Pehr Hanssons)
Tillbakaflyttad 1858 till Fettings hemman

Hon var fiskare vid Gnisvärds fiskeläge
Hennes far var Båtsman Fälting
Om henne har Knut Ekman skrivit i
sina böcker från Gnisvärd.

I boken ”Med Åror och Segel”, som
bygger på material från Knut Ekman,
och som sammanställts av Erik Olsson,
där finns även uppgifter om henne.

(Gid 2616.9.39900, 2616.10.59300, 2616.11.80800, 2616.11.69500, 2616.22.6000, 2616.1.65400, 2616.23.25500, 2616.39.18900, 2616.34.3300)
(Anm. i senare gid står det 1837-03-20 som födelsedatum)


Bilder på Anna Charlotta (Lotta)(Fältinglotte) Garnström (FÄLTING-LOTTE)

Fler personer inlagda av Tofta hembygdsförening


Publicerad av

Tor Ahlström

Källa