Carl Axel Mannerskantz


Händelser kopplade till Carl Axel Mannerskantz

Boende

N:o 1 Wärnanäs Säteri, Rå o Rör 10 mant.

Datum
1809 - 1888

Giftermål

Datum
1847

Mer information om Carl Axel Mannerskantz

Kapten vid Wends Artilleri 1847, Redlaren af K.N.O. Kommendör af K.N.O.
Kapten på Värnanäs.
1827. Flyttar hemifrån till Christinelund, Arby förs.
1866 – minst 1883. Politiker, riks och regionalt.
1880. Godsägare, f.d. konsul. Bor på Värnanäs Säteri, Halltorp förs.

Omnämnd i prästdottern Anna Löfgren´s bok ” I Möre och Handbörd på 1860- och 1870-talen” (Särtryck ur Kalmar Läns Fornminnesförenings Meddelanden XXV, 1937) 94 sidor. Arkiv: Lennart Johansson, Sandvik.


Bilder på Carl Axel Mannerskantz

Platser kopplade till Carl Axel Mannerskantz

Fler personer inlagda av Södermöre hembygdsförening


Publicerad av

Eva Ringdahl

Källa

Halltorp kyrkogård, gravsten 2011-07-15 20:32:41

En stor del av antalet gravstenar på gamla delen är fotograferade 2011, dock inte riktigt alla. Nya delen är inte alls fotograferad 2011.