Hede hembygdsgård

Kategori: Hembygdsgård

Koordinater: 62.420323, 13.511832

Information om Hede hembygdsgård

Hede hembygdsförening bildades den 6 november 1935. Redan från början ställdes en hembygdsgård upp som mål. Under 29 år har Hembygdsföreningen utgivit en skriftserie ”Hede socken förr och nu”. Förteckning över böckerna finns angiven nedan.

Trots att det hela huvudsakligen byggde på frivilliga insatser måste en del kontanter till. ”Rockstuggu” anordnades där hemslöjdsalster skapades för den årliga festens tombola.

År 1939 uppfördes Röststugan vid Hede Folkets Hus, Kyrkbyn 10:25, på 1.865 m2 och som inköptes av Bergvik och Ala AB för 200:-.

År 1955 erhöll Hembygdsföreningen ett gåvobrev från Bergvik och Ala AB på 10.643 m2 åkermark från fastigheten Kyrkbyn 38:1. I utbyte lämnas Kyrkbyn 10:25.

År 1956 erhålles lagfart på Kyrkbyn 38:2. Samma år flyttas stora logen, Oppgårdshärbret och Oppgårdsstugan till den ”nya” Hembygdsgården. Varje byggnad presenteras separat i anslutning till respektive bild.

Källa: Hembygdsföreningens skriftserie Hede socken förr och nu.


Bilder och dokument från Hede hembygdsgård

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Eva Tönne