Malmköpings tätort

Kategori: Tätort

En idyll med månghundraårig historia.

Visa karta
Malmköpings tätort
Koordinater: 59.134001, 16.731818

Information om Malmköpings tätort

Malmköping är, sedan 1971, en tätort i Flens kommun i Södermanlands län belägen ca 15 km norr om Flen, och är kommunens största turistort. Här finns bl.a. spårvägsmuseum från Sveriges 13 spårvägsstäder. Den kanske mest kända attraktionen är Malma-Marken som arrangeras varje år i juli sedan 1976. En annan populär marknad är Gammeldags Marknad i maj månad.

Fram till 1921 var samhällets existens enbart motiverad av regementet, men köpingen lyckades leva vidare och utvecklas när regementet flyttade. Malmköping som hantverksort framträder tydligt i bebyggelsen utmed Landsvägsgatan. Här finns flera hantverksgårdar med välbevarad 1700- och 1800-talsbebyggelse.

Historik

Boplatslämningar visar att trakten var bebodd redan för 5000 år sedan. Under tidig medeltid bildades socknen Lilla Malma och någon gång under 1100-talet uppfördes sockenkyrkan. Ända fram till 1770-talet bestod Malma by endast av den lilla sockenkyrkan, två kronogårdar; Malma rusthåll och Länsmansbostället, samt några församlingsbostäder. Rusthållet inköptes den 10 november 1778 av regementets ”Gemensamma kassa” och på dess mark anlades under de följande åren en fristad, som den 5 november 1784 erhöll köpings rättigheter och kallades Malmköping. Malma rusthåll försåldes sedermera av ”Gemensamma kassan” till Malmköping den 10 mars 1910 och den 29 juni 1926 undertecknades köpeavtalet mellan Kronan och köpingen, varigenom köpingen blev ägare även till Malma hed.

År 1771 blev Gustaf Adolf von Siegroth chef för Södermanlands regemente och samma år valde han ut Malma hed till permanent exercisplats (1774-1921) , vilket kom att drastiskt förändra områdets historia. För att ge regementet behövlig service under mötesperioderna planerade Siegroth att anlägga en stad vid mötesplatsen. Gustaf III ansåg dock att området var för litet för en stad och beviljade istället köpingsprivilegier för orten. (Se sep. fil). Kungens beslut kungjordes den 3 februari 1785 och trädde i kraft samma dag. Detta innebar att Malmköping blev landets första så kallade friköping. Dessa friköpingar hade fria handelsrättigheter till skillnad från lydköpingar och var även fria från städernas skråtvång. De ca hundra innevånarna i orten fick därmed skattelättnader och mer service.

Heraldiskt vapen

Blasonering*: Delat av guld, vari en uppstigande svart grip med röd beväring, och svart vari två korslagda nycklar av guld med skaften riktade uppåt och axen nedåt.

Vapnet fastställdes av Kungl. Maj:t för Malmköpings köping 16/12 1938, men lär ha äldre anor. Dess formella giltighet upphörde vid sammanläggningen med Flens kommun 1/1 1971, men det används fortfarande lokalt, vanligen i form av vapenbaner.

*Blasonering – inom heraldik en beskrivning av ett vapen i text.

Vapnet finns som dekal och kan köpas på Fotomuseet vid Hembygdsgården. Öppet onsdagar 18-20.

Malmköping har en egen souvenir, skapad av slöjdlärare Göran Håkansson 1970, och som numera tillverkas och försäljs av Malmköpings Knektsällskap. Knektarna som tillverkas i 3 storlekar samt som nyckelring, finns även att köpa hos Hembygdsföreningen.

Malmköpings Tidning

Uppgifterna går isär en del om Malmköpings Tidning, men helt klart är att den funnits i åtminstone tre omgångar. Första gången kom den ut några veckor i december 1880 i boktryckare F.A. Öhmans regi, men lades ned nästan omedelbart.

Under åren 1896-97 gavs den ut som veckoblad, till en början med den blivande statsministern Carl Gustaf Ekman som redaktör. Redaktionen var förlagd på Gården N:o 13? hos gevärshantverkaren F. Jansson. Tidningen kom ut onsdagar och lördagar och lösnummerpriset var 5 öre.

Efter en tid ska Ekman ha ersatts av A.G. Segersteen, men det har inte kunnat bekräftas.

Slutligen återkom tidningen den 30:e december 1916 – då med det fulla namnet Sörmlands-Pressen Malmköpings Tidning. Den gavs ut några ur innan den lades ned igen 1919.

Källa: Anders Sandberg, malmahed.se

 

 


Bildgallerier från Malmköpings tätort

Visa fler bildgallerier från Malmköpings tätort ›


Bilder och dokument från Malmköpings tätort

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Malmköpings tätort
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Elizabeth Baunach
Föreningsredaktör för Bygdeband , Mallmköpingsortens hembygdsförening. Vid ev frågor kan du nå mig på telefon 0157-21495.