Östanbro

Kategori: By

Visa karta
Östanbro
Koordinater: 59.619825, 16.865518

Information om Östanbro

Östanbro by, f.d. Östens bro, ligger vid Sagån som utgör gräns mot Uppland. Östens bro finns nämnd i den medeltida Västmannalagen. Läs mer. En gravhög, den sk Östens hög, ligger inom Östanbro ägor. Enligt ett brev från 1504, skrivet av Svante Niclisson Sture, var Östanbro en kungsgård redan under medeltiden.

Byn består av flera gårdar med bebyggelse från 1700-och 1800-talen. I Östanbro fanns fyra hela mantal med en samlad bebyggelse. På 1600-talet flyttade Mellangården ut från bytomten och etablerades i stället som Nykvarns krog, senare gästgiveri. På 1700-talet och in på 1800-talet bodde kronofogden och häradsskrivaren i byn. Vid laga skifte 1861—63 låg åtta gårdar i byn, samt två soldattorp. Fyra av gårdarna flyttades från bytomten i samband med skiftet. Ett av soldattorpen Östanbrotorpet 1:1 finns ännu kvar. Den utflyttade gården väster om byn, har en rödfärgad huvudbyggnad med rik snickarglädje på en veranda från 1890-talet.

I byn fanns tidigare en affär liksom ett fd Folkets hus från 1936. Byn tillsamnans med Östens hög utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö.


Bilder och dokument från Östanbro

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2