Ekensholm slott

Kategori: Slott

Ekensholm 1:1 Dunker
Vid sjön Dunkern nära gränsen till Gryt omtalas först i slutet av 1500-talet. Huvudbyggnaden är socknens största och vackraste herrgårdsbyggning.

Visa karta
Ekensholm slott
Koordinater: 59.163906, 16.845916

Information om Ekensholm slott

Gården Holmen, som döptes om till Ekensholm i början av 1800-talet, fanns 1593 redovisat som ett avgärdahemman på Ökna kyrkohemmans mark. Holmen upptogs i början av 1590-talet av H. von Masenbach såsom ett torp å Ökna frälsehemmans ägor. Det brukades ännu år 1600 som torp under Ökna. Holmen kom att ingå i en förläning med säteriprivilegier och under 1610-talets början blev den bebyggd som sätesgård. Den äldsta bevarade manbyggnaden är en envåningsbyggnad med säteritak från omkring sekelskiftet 1700, uppförd under Nils Schönbergs tid. Han ägde även Starrkärrs (Starrsäters? red.anm.) gruvor och Björndammens masugn och det var under hans tid som Holmens egenskap av storgods grundlades. Då kom även Dunkers och Näs byar samt Ökna att ligga under Holmen. Ägoförhållandena har sedan växlat men under slutet av 1800-talet tillhörde dock Dunkersby, Ökna, Ekensholm och Vadsbro samme ägare ( se nedan). Den nuvarande manbyggnaden till Ekensholm uppfördes 1827-30 i en klassicistisk italiensk stil med en praktfull jonisk kolonnad åt sjösidan. På en höjd, Tallbacken, nordost om mangården ligger tre flerfamijlshus för statarefamiljer från sent 1800-tal, en bodlänga och ett litet fähus samt Ekensholms skola uppförd på 1800-talet.

Källa: Text ur pärm IAX ”Diverse om Dunker”, MHBF skåp 1.

Taxeringsvärde (1947) för Ekensholm med underlydande 675.000. Areal: 1.309,79 har, därav åker 452,2, skog 554,91, övrig mark 392,68. (Huvudgården: 183,5 har, varav åker 87,5, skog 79, övrig mark 17). Jordart: Lerig och sandig mulljord. Åkerarealen täckdikad. Skogen består av barr- och lövskogsbestånd. Dikning genomförd enligt plan. Återväxt genom plantering och självsådd.

Corps de logi av sten i två våningar uppförd av friherre Knut Kurck på 1820-talet, restaurerad omkring 1890 och 1900, innehållande 20 r o k jämte halar. Byggnadens västfasad med sina sex stora  joniska kolonner erbjuder en ståtlig anblick. Över huvudingången på slottets östra fasad finns det Kurckska vapnet.

Flygelbyggn. uppf. på 1600-talet, senare restaurerad och moderniserad användes till arbetarbost. Vidare finns 6 arbetarbostäder, varav tre 2-familjs om 2 r o k samt tre 3-familjs om 3 r o k.

Ekonomibyggnader uppförda 1913: Stall, ladugård (inv. cem. m gödselstad och urinbrunn, vatten, aut. hoar, körbana till skulle, gropsilos, mjölkmaskin m.m.), loge, magasin, vagnslider, bodar etc. Djurbesättning: 5 hästar, 6 tjurar, vara 1 stamtjur, 30 kor och 30 ungnöt. Traktordrift.

Källa: Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd 1947 del II.

Ekensholm ägs idag (2017) av greve Archilbald Douglas, som är gift med österrikiska ärkehertiginnan, ungerska prinsessan Walburga Habsburg Douglas.

 


Bilder och dokument från Ekensholm slott

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Ekensholm slott
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com