Dingelvik

Kategori: Säteri

Koordinater: 58.936178, 12.238406

Information om Dingelvik

I mitten av 1400-talet ägdes Dingelvik av väpnaren Sven Jonsson som förde en halv lilja i sin vapensköld. Det blev uppdelat i Norra och Södra Dingelvik. Släkten Svinhufvud dominerar på Norra Dingelvik och Ahlefeldt på Södra, åtminstone under 1600-talet. Båda dessa släkter har sina epitafier i Steneby kyrka.
Husen på Norra Dingelvik finns inte kvar. Manbyggnaden på Södra Dingelvik är uppförd ca 1848-50 av den dåvarande ägaren baron Henry de Reverony S:t Cyr.
Numera är det familjen Kling som äger och driver gården.
Se ”Gamla Steneby” del 2, sid. 109 och sid. 724

Dingelvik blev vid förra sekelskiftet ett litet stationssamhälle i och med att Lelångenbanan som invigdes 1895 fick en station här.
Här fanns en tid flera affärer, bensinstation, pensionat, post vid järnvägsstationen m.m. På 1960-talet anlades Dalsland Ring, en motorbana runt det lilla Norgårdstjärnet.
Idag finns inget av detta kvar, men villorna finns och är bebodda.


Platser i Dingelvik
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Monika Åhlund