AB Smedby Mekaniska Verkstad

Kategori: Verkstad

Läge: Smedby, Malmköping. Byggnadsår: 1933, tillbyggd 1939. Byggnadsmaterial: Trä, tegel och gasbetong, reveterat, innehållande: 133 kvm. Tomtyta: 1800 kvm. Byggd av Axel Blomqvist och vid tillbyggnaden byggmästare Löfgren. Arkitekt: Ägarna.

Visa karta
AB Smedby Mekaniska Verkstad
Koordinater: 59.134129, 16.724157

Information om AB Smedby Mekaniska Verkstad

Lite fakta om företaget nedtecknat av Monica Öhrman dotter till en av grundarna, Martin Carlsson:

Företaget grundades år 1933 under namnet: Andersson & Carlsson, Smides & Mek Verkstad, Malmköping av smederna Olof Martin Andersson och Axel Martin Carlsson. De två startade företaget, fattiga och oskolade, men med goda yrkeskunskaper och ambition att lyckas.  De hade en tid varit arbetskamrater vid Edvin Karlssons smidesverkstad i Malmköping.

En skogstomt på 1100 m2 à 1:-/m2 köptes (för lånade pengar). Tomten avverkades och schaktades för hand. Detta var i kvarteret Smedby.

Det blev långa arbetsdagar, såväl vardag som helg. De första 10-15 åren var mycket svåra på grund av dåliga konjunkturer.

I början specialiserade sig firman på smides- och redskapsreparationer, bilreparationer, bärgning samt försäljning av bensin och smörjoljor. Under en period tillverkades kolugnar. Ca 750 kolugnar hann man göra innan tillverkningen upphörde. Man for omkring och ”bröt stubb” och tillverkade kol och trätjära. Efterhand kom det också beställningar på diverse produkter, t.ex. snöplogar till Kronan och potatissättaren ”Bernhard”, vedtorken ”AC” för rationell torkning av gengasved och ”AC”-pannan för effektiv bränslebesparing vid vedeldning i kokspanna. Utvecklingen fortsatte på 1940-talet med svetsning och maskinarbeten, svarvning, fräsning m.m.

Företaget utförde även smidesarbetet på den s.k. Sparreholmsugnen” , som började uppföras 1934 av AB Backa-Hosjö i Sparreholm.

År 1938 byggdes verkstaden till med 215 m2. Firmanamnet ändrades till AB Smedby Mek Verkstad, Malmköping.

Antalet anställda var nu ca 15 man. Utvecklingen fortsatte under 1940-talet med svetsning och maskinarbeten, tillverkning av oljecisterner och mycket annat. År 1941 övergick verksamheten till grovplåtslageri, mekaniska arbeten samt reparationer. Under 1950-talet började man också med reparationer av grävmaskiner.

Tillverkningen har genom åren varit mycket omfattande och varierande, t.ex. påbyggnad av bärgningsbilar. Företaget växte, byggdes återigen ut och fler personer anställdes.

Efter krigsåren arbetade man mycket med utrustning för Scania i Södertälje och på 1960-talet började tillverkningen av tillbehör för skogstransporter som timmerbankar: (konstruktör Åke Carlsson) samt den mest kända produkten ”Lasses Konsol”, en krankonsol för avställbara kranar som uppfanns av åkaren Evert Larsson i Stjärnhov. Vidare byggdes timmerreden.

Under 1970-talet sålde Olof Andersson sin andel till Åke Carlsson (son till Martin C) och 1972 tog Åke Carlsson helt över företaget efter fadern. Martin Carlsson avled 1978,  varefter dottern Monica Öhrman  gick in som aktieägare. Företaget expanderade och antalet anställda var vid slutet av 1970-talet ca 40. Eftersom lokalerna var otillräckliga, flyttade företaget 1981 sin tillverkning till nybyggda industrilokaler på Kova-området strax söder om Malmköping. I samband med flytten bytte företaget namn till SMEDAB. 

År 1985 överlät Åke Carlsson och Monica Öhrman SMEDAB till Håkan Olsson och Leif Nilsson, båda från Eskilstuna.

—————–

Axel Martin Carlsson född 16/6 1906 i Årdala – död 3/4 1978.

Olof /Olle/ Martin Andersson född 21/10 1907 i Södertälje – död 1996.

 


Bilder och dokument från AB Smedby Mekaniska Verkstad

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com