Nykvarn

Kategori: By

Visa karta
Nykvarn
Koordinater: 59.62994, 16.87130

Information om Nykvarn

Det finns en förtätad väghistorisk miljö i området kring Östanbro och Nykvarn. Här ligger den forna Eriksgatans vattenövergång, Östens bro.  I Upplandslagen stadgas att vid Östens bro på gränsen mellan Västmanland och Uppland skulle västmanlänningarna och upplänningarna mötas. När en ny kung red sin Eriksgata skulle västmännen följa honom till Östens bro, där upplänningarna skulle möta och överta ansvaret. ”Kung Östens hög” och ”Kung Skutes hög” på vardera sidan om gränsen fanns vid den gamla färdvägen. Förbindelsen var en av landets viktigaste och för brounderhållet ansvarade flera hundaren.

Senare flyttades vägen till Nykvarn. Under 1700-talet  gick huvudvägen via Nykvarn, men på 1860-talet flyttades vägen tillbaks till Östanbro och en ny järnbro byggdes. Den ersattes år 1930 av en bågbetong-bro. Den nuvarande bron byggdes 1952. Vägen över Nykvarn miste således sin betydelse då bron vid Östanbro kom till.

Vid Nykvarn uppstod tidigt ett centrum med gästgiveri, skjutshåll, skola och en dammanläggning med kvarn (nu kraftstation). Det gamla gästgiveriet, stenbron och en milstolpe finns ännu kvar . Själva kvarnanläggningen, en hjulkvarn, är troligen uppförd 1846. Byggnaden bär rödfärgad panel på timmerstomme och vita snickerier. Kvarnbostäder och andra med verksamheten samhöriga byggnader ligger på upplandssidan.

Gästgiveriet var inrymt i det numera vitreveterade bostadshuset vid västra brofästet. Genom järnvägens tillkomst förlorade gästgivargårdarna på många sätt sin betydelse. Gästgiverisystemet hade anor från medeltiden, men fick en fastare organisation först på 1600-talet genom 1649 års Krögare-och Gästgifwareordning. Den innebar i princip att vid de större vägarna skulle på två mils avstånd från varandra finnas gästgivargårdar där möjlighet till vila och inte minst hästbyte fanns. Det stadgades samtidigt att markeringar skulle sättas ut för varje hel mil. Därom vittnar nuvarande milstolpar och milstenar. Gästgiverier fanns för resenärer som reste från Västerås mot Stockholm i Långby, Väster Åby och Nykvarn. Läs mer om gästgiverier

 


Bildgallerier från Nykvarn

Visa fler bildgallerier från Nykvarn ›


Bilder och dokument från Nykvarn

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Nykvarn
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Berndt Lindholm
Jag är ordförande i Föreningen Björksta bygdegård. Tel 0706687686. E-post berndt.lindholm@telia.com