Lintorkningsgrop

Kategori: Fornlämning, Fornminne

Koordinater: 57.774021, 13.816251

Information om Lintorkningsgrop

Lingrop, höragrav eller tornagrav är begrepp man hör vid beskrivning  av gamla tiders linberedning. När linhalmen legat ute för rötning var det svårt att få halmen tillräckligt torr och spröd så att den gick att bråka. Då använde man lingropen. Tidigt på morgonen när linet skulle bråkas gjorde man eld i gropen. Det fick brinna så att det blev en ordentlig glödbädd på botten, därefter lades först ett galler av käppar (ofta hassel) över gropen och sedan små knippen av av linhalm på gallret. Det var nödvändigt att passa halmen väl, föll ett par strån ner på glöden kunde elden blossa upp och försröra linet. Så det var ett ansvarsfullt uppdrag att sköta lingropen. Linhalmen var då lätt att bråka när den blivit spröd av värmen.

Lin är en  av de viktigaste kulturväxterna och ett av de äldsta materialen som använts till framställning av textilier. I Egypten förekom linnetextelier redan 4000 år f. Kr. Lin har i Sverige odlats från 800-talet f. Kr. Tillsammans med ull var det fram till 1800-talet det vanligaste använda materialet i textilier. I Sverige har lin framförallt odlats småskaligt för husbehov. I Olof Magnus ”Historia om de nordiska folken” från år 1555 omtalas att ” i varmare trakter av Norden, där lin finnes, spinnas därav trådar, som färgas och vävas så skickligt, att man skulle tro att arbetet vara gjort mitt i själva Latium.”Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hans Holmberg
Sysslar bl.a. med torpinventering i Bottnaryds Hembygdsförening, se inf. www.hembygd.se/bottnaryd