Svenskt Stål AB

Kategori: Masugn

Koordinater: 65.562907, 22.205386

Information om Svenskt Stål AB

1939 tog regeringen beslutet att bygga ett tackjärnsverk i Luleå och 1940 bildades Norrbottens Järnverk AB (NJA).
Luleå kommun upplät området mellan Svartöstaden och Aronstorpsviken och 1941 satte man igång med schaktnings- och markarbeten.
Krig pågick i Europa och man hade svårigheter med att få fram såväl material och arbetskraft.
Det första kontoret inrättades i Svensson gård i Aronstorp. 1942 var den första riktiga kontorsbyggnaden klar. Byggnaden blev sedemera tjänstemannamäss och är nu hobbylokal.
1943 var eltackjärnsverket med två eltackjärnsugnar färdigt. 11 september 1943 skedde första tappningen i ugn 1. I november samma år togs ugn 2 i drift.
3 december 1944 togs sinterverket i bruk.


Bilder och dokument från Svenskt Stål AB

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Gunnel Johansson