Hult

Kategori: By

Koordinater: 57.924667, 15.308937

Information om Hult

Hult är en gammal gårdsby. Tätt tillsammans ligger här:
Hults Södergård ”Söragården”
Hults Norrgård
Hults Mellangård
Hults Petrus SvenssonsagårdenGårdsbyn är belägen vid den gamla ridvägen, som går från Norra Vi längs Sommens västra strand ut på Asby udde. Vägen, som är från hednatid, löper uppe på höjden ovanför Storsommens högsta vattenlinje. Byn gränsar till Asby socken i norr och väster. Namnet Hult kommer, enligt ortsnamnsforskaren Robert Norrby, från ”ett mindre bestånd av kraftig och tät skog”. Man skulle kunna tyda det som byn vid en gruppering av träd, där sannolikt landskapet i övrigt var ganska öppet. Namntypen kan härledas till 900-1200-talet. Namnet Wisshult har använts för byn eller enstaka gårdar under århundradena och hänsyftar till Vis Hult, d v s den hör, hörde till gården Vi, sedermera Ribbingshof, jmf Wisskvarn. Troligen har här funnits bovisten långt tidigare, där människor bott under vissa tider på året. 1961 hittade arrendatorn på Söragården, Torsten Fagerlund, en stenåldersyxa från 2000-talet före Kristus i åkermarken nedanför torpet Lindhem. Först någon gång under de nämnda trehundra åren är det troligt, att det blev bofasta brukare av jorden.

Karin Boström har i sitt arbete från 1971 ”Förteckning över gårdar i Ydre Härad under medeltiden fram till 1600” uppgivet, att hon funnit Hult omnämnt 1368. Byns historia under medeltiden känner vi inte till. De första kända noteringarna i handlingar vid tinget i Sund är från åren kring 1630, en dödsdom, och 1643, då Bärn Månssson i Hult förekommer i en arvstvist. Att en tämligen stor gårdsbebyggelse funnits långt tidigare är dock tydlig, då man vid s k jordrannsakning, d v s en form av fiskal kontroll av gårdarna för beskattning, åren 1660 och 1671, noterade, att byn bestod av 2 skattegårdar och en frälsegård. Frälsegården tillhörde på 1500-talet Birge Nilsson av släkten Grip och hans dotter Margareta, gift med Sten Baner . Gården ärvdes av hennes brorsbarn, för att vid det slutliga arvsskiftet tillfalla Brita Mauritzdotter Grip, född 1582, död 1622. Hennes andre man, Per Nilsson , av ätten Natt och Dag, försvarade gården under Tirserums säteri. Längre fram tillhörde frälsegården Olof Armsköld och därefter hans dotter Anna Armsköld


Bilder och dokument från Hult

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson