Medle

Kategori: By

Koordinater: 64.747554, 20.766149

Information om Medle

Medle är en gammal by som ligger i Skellefteå socken ca 10 km väster om Skellefteå. Byn har vuxit fram intill ett stort näs (bredare udde) som går ut i Skellefteälven. Byn hade 4 hemman 1539, 8 hemman 1610 och 12 hemman 1760. Åkerarealen var 1543 4,9 hektar, 1609 9,9 och 1700 16,8 hektar.

I byn bodde 1524 Mårten Jonsson Strål som var med om att kämpa ner Finnforsrövarna i en räd mot rövarnas grotta i Finnforsberget. Som belöning fick Mårten och Albrekt i Mycke ett laxfiske och slåtter på Annön vid Krångfors. Fisket och slåttern vanns på 1770-talet efter en rättsprocess av nybyggaren i Krångfors.

I namnet är förleden fsv midhal ’i mitten belägen’. Efterleden är sannolikt ede n. ’ställe (landsträcka) vid fors där man vid färder måste gå’. Ordet ede är inte ett levande ord i dialekten. Namnet har ursprungligen betecknat ett näs vid Åkerforsen som nu kallas Näset. Det låg nära den ursprungliga bykärnan. Från 1500-talet fram till laga skiftet på 1870-talet låg den mesta bebyggelsen i Medle intill denna plats.

Bydelar i Medle är Grubban, Kniken, Selsfors och Slind. Byns fäbodar har varit Inrebodarna (även kallad Ol-Jonsavallen), Klemensbodarna, Selet (även kallad Jonkvallen eller Selsvallen) och Ytterbodarna (kallas även Medlebodarna). Äldre kartor visar att fäbodar även funnits i Grubban och Slind.

I byn bodde 1880 360 personer och 1948 859 stycken.

Litteratur: Medle – om bärfotemelesa, 2015.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2