Lilla Malma församling

Kategori: Församling

Visa karta
Lilla Malma församling
Koordinater: 59.134462, 16.726660

Information om Lilla Malma församling

Dunker-Lilla Malma församling tillhör Strängnäs stift inom Svenska kyrkan. Församlingen utgör ett eget pastorat och bildades den 1 januari 2006 genom sammanslagning av Dunkers församling och Lilla Malma församling. Dessa båda församlingar har tidigare ingått i samma pastorat. Från 1400-talet och fram till 1947 har Dunkers församling varit huvudförsamling med Lilla Malma församling som annexförsamling. Efter 1947 blev förhållandet det omvända.

I församlingen finns två vackra kyrkor, Lilla Malma kyrka och Dunkers kyrka.

Malmköpingsortens hembygdsförening arbetar även i Dunker församling. Klicka på länken Dunker församling för att byta församling.

Sockennamnet härstammar från början av 1300-talet  och nämndes mestadels bara ”Malma”.

”Att Lilla Malma uppkallats efter grusåsarna torde bero på att det i söder om Malmköping finns djupa åsgropar, som delar upp åsen i flera markerade sträckningar, som man haft anledning beteckna som malmarna eller grusåsarna”.

Lilla Malma var en liten och folkfattig socken vid kanten av grusåsarna (malmarna), storskogen och det sjörika landskapet i mellersta Södermanland. Här fanns Malma by som senare blev Malmköping.

Lilla Malma socken ingick i Villåttinge härad och är sedan 1971 en del av Flens kommun.

Tre fornborgar finns i Lilla Malma. En finns ca 400 m norr om Smedstorps mangårdsbyggnad på ett stort berg men med en klen mur. En annan ligger på Ängstugeberget en km nordost om Lilla Malma kyrka och den tredje ligger på berget omedelbart öster om Åkersnäs. (Källa: Ivar Schnells fornminnesinventering från 1936).

 

 


Bildgallerier från Lilla Malma församling

Visa fler bildgallerier från Lilla Malma församling ›


Bilder och dokument från Lilla Malma församling

Visa fler bilder & dokument ›


Hembygdsföreningar

Visa fler hembygdsföreningar ›


Platser i Lilla Malma församling
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com