Kårdesö 1687

Kategori: Soldattorp

Koordinater: 57.807526, 15.789593

Information om Kårdesö 1687

Kårdesö 1687
Soldattorp. Nr 92. Rote: Kåreda, Hvenefall, Kalmarehult och Kåretorp.
1686 Sven Svensson.
1709 – 12 Per Gummesson-Kröning, född i Vimmerby, antagen 1709. Kom till
Karlskrona som trossdräng. Död 1712 27/11.
1713 – 37 Per Svensson-Kröning, född 1692. På 1730-talet blev Per Svensson-
Kröning sjuk och fick avsked 1737 9/11.
1738 – 47 Knut Ericsson-Kröning, född 1718. Flyttat till Djursdala 1747.
1747 – 51 Måns Jönsson-Källberg. Död hemma 1751.
1753 – 57 Hautboisten Jonas Rosberg. Flyttade till Ytterbo Locknevi 1757 30/7.
1757 – 58 Volontären Johan Silfwerström. Blev befordrad 1758 18/4 till fältväbel
vid Aspelands kompani.
1758 Per Hansson-Katig, död i Pommern 1758.
1759 – 89 Nils Månsson Kåre. Soldattorpet Kårdesö har påträffats i 1777 års
dopbok, då Nils Kåres och Maria Svensdotters dotter Sara föddes där den 9 nov. Nils
Kåre dog 1/11 1789. 1758 – 64 var regementet förlagt till Pommern och största delen var
tillfångataget. Chef för regementet där var överstelöjtnant Pechlin.
1790 – 03 Per Börjesson-Kaxe. Han erhöll transport till nr 73 Vagelhem 3/5 1803.
1803 – 37 Nils Petter Andersson-Schneider, född 24/4 1784 i Djursdala. Han var
gift med Carin Svensdotter, född 1781 i Frödinge. De fick åtta barn födda 1808 – 27.
Nisse Schneider dog i Kårdesö 1837 och hustrun med de två yngsta barnen flyttade till
Hagtorpet. De var de sista som bodde i soldattorpet Kårdesö. Okänt när det revs. Fr. o. m.
1837 är Ödet Kåredas soldattorp.
Några notiser om Kårdesö.
Ur Hjalmar Johanssons ”Krigsmannahistorier från Sevede” saxar vi följande:
”Kåreda soldat blev tillfångatagen i kriget. Ingen visste om han var levande eller
död, och därför fick hustrun bo kvar på torpet. En julafton kom det till Kårdesö en man
med helskägg och trasiga kläder. Han ville bo där över natten men fick nej av
soldathustrun med den motiveringen att någon mansperson ej fått övernatta där sedan
mannen för 27 år sedan reste bort. Den främmande låtsades trotsa, men då tog hustrun
på sig tröjan för att gå till Kåreda för att hämta hjälp från rotebönderna. Nu berättade
mannen vem han var och var välkommen. De hade en dotter, som var 27 år gammal och
som fadern ej sett förut”.
PS till Hjalmar Johanssons ”Krigsmannahistorier från Sevede”.
Den soldat som ovanstående berättelse syftar på är förmodligen Nils Månsson-
Kåre. Hans regemente var förlagt till Pommern 1758 – 64 och blev tillfångataget. Kåre
hade 30 tjänsteår.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Åsa Sturegren