Dunker församling

Kategori: Församling

Visa karta
Dunker församling
Koordinater: 59.156307, 16.715749

Information om Dunker församling

Malmköpingsortens hembygdsförening arbetar även i Lilla Malma församling. Klicka på länken Lilla Malma församling för att byta församling.

Dunkers socken inom Villåttinge härad i mellersta Södermanland är belägen omkring sjöarna Skundern och Dunkern samt Dunkersån. Jordbruksbygd med herrgårdar, stora gårdar, sockenkyrka och fornlämningar.

Dunkers socken har medeltida ursprung. Fornlämningar har i huvudsak påträffats i trakten av sjöarna Dunkern och Skundern. Gravfält från järnåldern finns vid Berga, Björstorp, Ekensholm, Hässelby, Johannesnäs, Lidökna, Sundby samt Wadsbro. Vid Magsjön och Berga finns rester efter fornborgar.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Dunkers församling och för de borgerliga frågorna till Dunkers landskommun, som 1952 inkorporerades  i Malmköpings köping. Fr o m 1971 ingår Dunker och Malmköping i Flens kommun.

Dunkers församling uppgick 2006 i Dunker-Lilla Malma församling.

Flera stora gods finns i socknen; Ekensholm, Wadsbro, Smedsta, Röhl och Johannesnäs.
I norr bergiga skogstrakter med mossar och småsjöar. Under 1600-1800-talen bröts järnmalm bl a vid Starrsäter. Järnbruk har funnits vid Mora, Björndammen, Stålboga och Nykvarn.
Mer om Dunker finns att läsa i Malmköpingsortens Hembygdsförenings årsskrifter. Se förteckning på vår hemsida: www.hembygds.se/malmkoping

Flera kvarnar och sågverk har funnits. De drevs med hjälp av vattenkraft från bäckarna som dämdes upp för att ge fallhöjd och vattentillgång.
Flera järnåldersgravfält har påträffats kring de båda större sjöarna samt rester av bygdeborgar.
Socknen är uppkallad efter den intilliggande sjön Dunkern, vars namn troligen är ett fornsvenskt adjektiv för ”dunker, mörk, dunkel”. Äldsta belägget på namnet är från 1297 då det skrevs ”duncker” – 1304 skrevs det ”dunker”.
Källa: Bl.a Svensk Uppslagsbok från 1955 samt HBFs hemsida/G.Bayard.


Bildgallerier från Dunker församling

Visa fler bildgallerier från Dunker församling ›


Bilder och dokument från Dunker församling

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Dunker församlingFornborg
Församlingshem
Vattenkvarn
Frälsehemman

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com