Hagstad 6

Kategori: Historisk plats

DEN STÅNDSMÄSSIGA SÄTESBYGGNATIONEN I HAGSTAD

Koordinater: 56.667703, 14.668109

Information om Hagstad 6

DEN STÅNDSMÄSSIGA SÄTESBYGGNATIONEN I HAGSTAD
DEN STÅNDSMÄSSIGA SÄTESBYGGNATIONEN I HAGSTAD
I början av 1680-talet bestod sätesbyggnationen i Hagstad Norregård av ett boningshus innehållande 3 st sätesstugor och 2 kammrar, tämligen behållna. Byggnaden var 28 alnar lång och 11 alnar berd, 16,8 x 6,6 meter dvs 111 kvadratmeter yttermått. Huset hade troligen ett högt och brant sadeltak. Det var då ett av de största husen, om ionte det sörsta i socknen 0ch stod kvar i 120 år. Av totalt fyra säterier i Kalvsvik under 1600-talet var det endast Hagstad som hade ståndsmässig byggnation.
I Hagstad fanns dessutom 2 bodar (ladugårdar), 1 badstuga och en kölna (för linberedning). Åkern uppgick till 6 tln och äng fanns till 40 lass hö och humlegård till 40 stänger. Ollonskog fanns på häradsskogen till svinen och en skvaltkvarn var belägen vid ett dike från myren, ca 100 meter söder om vägen där Hagstad gränsar till Kalvshaga allmänning, inte så långt från Nöjda-Evans torp. Resterna av skvalkvarnen försvann vid en utdikning under 1960-talet. Sjön hade gott fiske av braxen och gädda.
Sätesbyggnationen uppfördes under 1620-talet genom dryga dagsverken av bönderna i ladegårdarna. Några av dem fick vandra den långa vägen från Kalvshaga till Hagstad. För trilskande bönder fanns emellertid ingen ”kista”, vilket var fallet på en del av de stora säterierna.
Kartmaterial från 1683 visar att byggnation fanns på såväl Norregården som SödergårdenTillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Göran Högstedt
Har under många år arbetat inom förvaret som utbildare och krigsplanläggare. Samtidigt jobbat aktivt med föreningslivet inom Kalvsvik. Medlem i Hembygdsföreningen sedan 1980-talet. Fd Ordf .