Hagstad 11

Kategori: Historisk plats

Sätesbyggnationen rivs i Hagstad Norregård.

Koordinater: 56.667703, 14.668109

Information om Hagstad 11

Sätesbyggnationen rivs i Hagstad Norregård.Säteribyggnationen rivs i Hagstad Norregård.
1724 anges ”Capitainbestället otjänligt befunnet” och 1739 ”Bostället utdömt” i besiktningsprotokollen. Sätesbyggnationen var tydligen i allt för dåligt skick för att husa en regementskvartermästare och uppförandet av ett nytt boningshus blev nödvändigt 1742 i Norregården. Denna var betydligt mindre, 48,8 kvadratmeter i byggyta.
Redan 1735 påbörjades uppförandet av en stor och ny ladugård i U-form, där två av byggnaderna var sammanbyggda i en vinkel och det tredje fristående. Denna stod färdig i början av 1740-talet och innehöll 2 fähus, stall, 2 logar och en foderlada samt sädeslada, slinnen och vagnbod. Sädesladan var större än foderladan, då sädeskärvarna även fick ligga kvar där från slåttern tills tröskningen skedde under vintern. I stallet fanns fönster för att hästarna inte skulle bli blinda. Den stensatta brunnen med en brunsvinge låg på gårdsplanen.
Någon karaktärsbyggning (enligt Erik Dahlbergs ritningar) uppfördes inte. Efter det att sätesbyggnaden rivits kom bostället mestadels att arrenderas ut. Norregården hade två arrendatorer och Södergården en.
Ladugården i Hagstad Norregård revs först på 1940-talet. Dessförinnan hade år 1917 en del av denna flyttats till Granelund i Hagstad.


Bilder och dokument från Hagstad 11

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Göran Högstedt
Har under många år arbetat inom förvaret som utbildare och krigsplanläggare. Samtidigt jobbat aktivt med föreningslivet inom Kalvsvik. Medlem i Hembygdsföreningen sedan 1980-talet. Fd Ordf .