Hagstad Norregård

Kategori: Gård

Hagstad Norregård. Hagstad

Koordinater: 56.673793, 14.672151

Information om Hagstad Norregård

Agnäs under 1900-talet.
Under slutet av 1800-talet fram till 1920-talet fanns ett mejeri i Agnäs. Den arrenderade arealen omfattade år 1940
37 ha, därav 21,5 ha åker och 15 ha skog och hagmarker, och totala arealen ca 115 ha. Gården höll 3 hästar, 1 tjur,
11 kor. 4 ungdjur, 1 modersugga samt gödsvin, 8 får samt 30 höns.
I samband med regeringen Bildts privatiseringsambitioner 1992 och därmed Domänverkets bolagisering har Julön samt viss skogsareal avskilts från Agnäs till Naturvårdsverket. Ytterligare skogsareal har därefter avyttrats till privat ägo. Återsående odlad areal har 1993 avyttrats till Ove Petersson, som arrenderat Agnäs i över 30 år.

Hagstad delades i två lotter den 27 juni 1896.
Fram till år 1903 arrenderades Hagstad Norregård av Peter Magnus Petersson f. 1850 och hans hustru Ingrid Maria Petersdotter f. 1850. De flyttade därefter till Kalvshaga år 1903. Arrendet övertogs därefter av Ernst i Hässlelycke. På Norregården fanns då början till en större äppelodling.
I ett rum med tillgång till kök (gamla stugan från 1810) bodde Tilda Berg med 4 barn. I HagstadSödregårds undantagsstuga bodde änkan Elin Johannesdotter (1827-1913 och hennes dotter Malena Jonasdotter f. 1864.
År 1903 anordnade kronan offentlig auktion på Hagstad. Norregården auktionerades ut i Kalvsvik och Södregården i Skatelöv. J F Stephens sände sin handgångne man till auktionen och deltog själv i Skatelöv, där han inropade Södergården. Instruktionen med högsta belopp för Norregården räckte inte till.
Med tillträde den 14 mars friköptes Hagstad Norregård från Kungl. Majt. och Kronan av lokföraren E N Möllerberg, Älmhult. Melen som inflöt från auktionen ”fingo användas till inköp för Kronans räkning av skogsmark eller skogsodling tjänlig mark”. Möllerberg sålde därefter den 28 september 1908 nästan hälften (9/40-dels mantal”) av Hagstad, bl a nuvarande Almelund, till lokföraren J M Jojansson.
Den Norra arrendelotten omfattade 1903 en trädgård på 27 ar och 50 kvadratmeter, Storåkern (sommarstugeområde) Rumpåker (sommarstugeområde), Ängsgärdsåkern, Gubbängen, torpet Norräng (Norratorp), Täppan, Gubblycjen, Söderåkern, Haglyckan, Södre Gärde, backstugan Kilen, Västra Lycke, Hästhagen, Fårhagen, Axhagen och kohagen. Öskiftet omfattade Ekholmarna, Billingsöarna, Grönön, Björkö, Mörtviksholmen och Eneholmen. Totalt uppgick arealen till 34,3 hektar.
År 1907 uppfördes en ny mangårdsbyggnad med två våningar i Hagstad Norregård och ersatte det tidigare från 1810. Det gamla huset låg 10-talet meter norr om det nya. 1907 års hus totalrenoverades 1951 och utgör idag delvis stomme i nuvarande moderna byggnad, vilken genomgått ombyggnad under 1970-talet.

 

http://Historik Hagstad norregård


Bilder och dokument från Hagstad Norregård

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Göran Högstedt
Har under många år arbetat inom förvaret som utbildare och krigsplanläggare. Samtidigt jobbat aktivt med föreningslivet inom Kalvsvik. Medlem i Hembygdsföreningen sedan 1980-talet. Fd Ordf .